Disclaimer

Aan deze website werkten mee:
Webdesign: Kracht Internet Marketing
Fotografie: Niek Erents Fotografie
Teksten: Jorinde Schrijft / Jorinde Brink
StoryBrand analyse: Robin Pater

Op deze pagina vindt u de disclaimer van duurzameawards.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Phyxsius. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Phyxsius is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Phyxsius.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Phyxsius te mogen claimen of te veronderstellen.

Phyxsius streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Waarom verder kijken? Bestel bij de bron...
  • CO2 neutrale voetafdruk
  • Een onvergetelijke indruk
  • Tevreden en enthousiaste partners
  • Full-colour aflopend bedrukt
  • Inkten op natuurlijke basis
  • Klimaat neutrale verzending
  • Milieuvriendelijk
  • Tijdige levering
  • Uitmuntende kwaliteit
Top